Θέλω λέγειν Ἀτρείδας (Τῶν ἈΝΑΚΡΈΟΝΤΟΣ εἴς Λύραν. α´)